Anti-SPIEGEL: Intervju koji je predsednik Vladimir Putin dao novinaru NBC-a pre susreta s Bajdenom u Ženevi

Uzeh vremena sa prevedem ceo intervju sa Nemačkog  za moje Jugoslovene i one što je od njih  ostalo, da mogu sami da ocene gde je ISTINA i ko je kriv da su odnosi USA & DEU sa Rusijom dospeli na nivo hladnog rata koji bi mogao dovesti i do konfrontacije.

15. Juni 2021 03:04 Uhr

Pošto je na zapadu probudjen i prezentiran utisak da je Putin jedan zli diktat-or koji ne dozvoljava nikakvu kritiku i ne dozvoljava postavljanje nikakvih kritičnih pitanja preveo sam Intervju ( na ruskom li na nemačkom ) koji je Keir Simonsu od NBC-ja Putin dao pre susreta sa Bajdenom u Ženevi.      Simons i NBC zasigurno nisu ruski propagandisti, nego su Transatlantičari, Trampovi protivnici i pobornici saborci Bajdena. Odgovarajući tome su Simonsova Putinu postavljena kritična pitanja i on je odradio celu paletu iz internacionalne politike i pre svega je odradio sve zamerke i optužbe Zapada upućene Rusiji.

Početak prevoda:

Simons:  Gospodine predsedniče, od Vašeg poslednjeg američkim novinarima datog intervjua je prošlo podosta vremena, čini mi se tri godine. Hvala vam za vreme koje ste za ovaj odvojili. Postoji gomila tema za razgovor. Ja sam ubedjen da imamo dosta toga  za odraditi.

Počinjem sa ovim. Danas su iz Amerike stigle informacije (vesti ) koje govore da Rusija za iduće mesece priprema nove napade hakera  u vojna postrojenja iranskog atomskog programa. Jel to tačno?

Putin: Dali biste mogli još jednom ponoviti pitanje, molim. O kakvim napadima hekera, na koja postrojenja?

Simons: Pojavila se danas informacija, u kojoj se kaže, da se Rusija sprema da transferiše Iranu satelitsku tehnologiju koja bi Iranu omogućila praćenje i uništavanje vojnih ciljeva.

Putin:  Ne, mi nemamo takav program sa Iranom, to je samo jedna nova glupost. Imamo  planove za saradnju sa Iranom i na polju vojno tehničke saradnje sve u okviru zaključaka o iranskom atomskom programu kao delu Zaključaka Ujedinjenih Nacija koji su sa našim partnerima  u atomskom ugovoru sa Iranom ugovoreni,u slučaju sa će bilo kada sankcije protiv Irana biti ukinute, takodje i kod vojno-tehničke saradnje.

Mi imamo odredjene programe ali u njima se radi samo o konvencionalnom oružju, ako bi do realizacije došlo, ali do realizacije tih programa do sada nije ni došlo. Mi dakle nema-mo  stvarnu saradnju kod konvencionalnog oružja, dakle to što je neko izmislio o moder-nim svemirskim tehnologijama, je čisti sajensfišen, jedan fake  – laž. O tome ja uopšte ništa ne znam. Ti, koji o tome pričaju, znaju o tome očigledno više od mene. To je jedna glupost.

Simons: Slažete se dakle s time, da bi ustupanje takve satelitske tehnologije Iranu ugroz-ilo američku armiju, ako bi Iran dobio tu tehnologiju od Rusije, jer Iran bi mogao slati  na Huti – pobunjenike u Jemenu, a oni bi te informacije mogli proslediti na Hezbola. I dava-njem te tehnologije Iranu  bi došlo do razvoja opasna situacije.

Putin: Slušajte, zašto razgovaramo o problemima kojih uopšte nema? To nije tema za dis-kusiju. To je neko izmislio, ne znam, možda je to jedan pokušaj, da se svaka vojno-tehnič-ka saradnja sa Iranom onemogući/ograniči. Ponavljam još jeanput: To je dezinformacija, o kojoj ja ništa ne znam, čujem je sad od Vas prvi put. Mi nemamo takve namere. Ja ni nez-nam dali  je Iran tehnološki spreman za takvu kooperaciju. To je potpuno posebna stvar, jedna posebna visoko-tehnološka stvar.

Da, mi ne isključujemo saradnju u kosmosu sa mnogim zemljama. Naše stanovište da smo kategorički protiv svakog korišćenja kosmosa u vojne svrhe je svakome poznato. Mi smo mišljenja da u kosmosu ne bi smelo biti oružja  koje bi bilo moguče upotrebiti protiv ciljeva na zemlji, itd. S toga nemamo takve planove, pogotovu ne takve planove o transferu tehnologije na od vas navedenom tako visokom nivou.

Simons: Okej!. Sledeće pitanje se odnosi na susret na vrhu sa predsednikom Bajdenom. Pre toga će se susresti sa šefovima vlada i država članica G 7, sa NATO-partnerima, sa šefovima država evropske unije. To je njegovo prvo putovanje, njegova prva poseta Evropi. Poseta se prikazuje kao pokušaj ujedinjenja redova svetskih demokratija. I sada treba de se sretne sa predsednikom koga predstavljaju kao diktatora i autokratu.

Putin: Neznam, neko to tako vidi, a neko od vaših skromnih slugu situaciju gleda na drugi način. Sve se to servira  u javnosti onako kako to ova ili ona vladajuća klasa smatra za isp-ravno ( odgovarajući svojim interesima-AL ).

To što će se predsednik Bajden sresti sa svojim saveznicima nije ništa neobično. Šta je to neobično u sastanku sa G 7? Mi znamo šta je G 7, ja sam bio šesto tamo i poznata mi je vred-nost te platforme. Uvek je dobro kad se ljudi sastanu da se o nečemu dogovore i to je bolje nego da se ne sastanu i ne razgovaraju. I treba da se sreću i razgovaraju, jer u okviru G 7  ima tema koje zahtevaju stalnu pažnju i razmišljanja, jer ima  suprotnosti, ma kako se to čudno činilo, u vrednovanju različitih dogadjanja na svetskoj pozornici izmedju njih samih. Dakle zato i treba da se susreću i oi tome razgovaraju.

Što se tiče NATO-a ja sam često puta rekao da je to relikt hladnog rata. NATO je rodjen u vreme hladnog rata, ali zašto i danas još postoji, nije sasvim jasno. Jedno vreme se bilo govorilo o transformaciji te organizacije, ali je to sada nekako palo u zaborav. Mi NATO vidim kao vojnu organizaciju, ali su to saveznici SAD-a i ja smatram da se moraju sretati s vremena na vreme. I ako ja mogu da zamislim kako ti razgovori protiču. Naravno da se sve odlučuje pod konsenzusom, ali tamo postoji takoreći jedno ispravno mišljenje i druaga – da oprezno kažemo – ne tako ispravna mišljenja. Da, pa šta? Susret saveznika, šta tu ima neobično? Ja u tome ne vidim ništa neobično.

Ja  na to gledam kao znak respekta prema vašim saveznicima pre susreta predsednika Amerike i predsednika Rusije. Verovatno se to želi pokazati kao želja da se saslušaju njihova stanovišta o važnim te aktuelnim temama Bajdenove agende, uključujući i teme o kojima ćemo mi pregovarati sa predsednikom Bajdenom. Ipak sam spreman da poverujem da će Amerika uprkos tom svom politiziranju sa Rusijom raspravljati o temama koje su po njihovom nahodjenju važne samo za Ameriku i  pre svega za njene privredne, političke i vojne interese.

Verovatno da uvek nije loše saslušati šta saveznici o tome misle, dakle to je okej, to je samo rutinski proces.

Simons: Onda samo još nekoliko pitanja  o susretu na vrhu. Kao što znate gospodin Bajden je zatražio za ovaj susret i nije postavio nikakve preduslove. Zar to nije bilo za Vas iznenadjenje?

Putin: Ne. Naši bilateralni odnosi su se poslednjih godina pogoršali do najnižeg nivoa, ali ipak ima Tema kod kojih bi morali uskladiti naše satove, i moraju biti definisane naše  zaj-edničke pozicije da bi se efektivnije latili pitanja od zajedničkog interesa kako za Ameriku tako i za Rusiju. Zato tu nema ničeg neobičnog. Mi smo i pored prethodne oštre retorike  sa tim predlogom računali jer unutrašnja politička Agenda Amerike nije dozvoljavala da se uspostave Odnosi na prihvatrljivom nivou. I to se moralo desiti pre ili kasnije.

Sada je gospodin Bajden pokazao ovu inicijativu. Pre toga se je, kao što znate, bio izjasnio za produženje NEW-START ugovora, koji mi podržavamo, jer smo mišljenja da je taj ugo-vor dobro izradjen i da je u oblasti  kontrole ofanzivnog naoružanja odgovara našim kao i interesima Amerike. Iz toga razloga je ovaj Bajdenov predlog bio očekivan.

Simons: Vi idete na sastanak. Planirate posle toga i daljnje razgovoree o kontroli naoru-žanja, jet Bajden je produžio START za pet godina i predpostavlja se da je ovo samo poče-tak a ne i kraj dijaloga?

Putin: Mi znamo koje teme i probleme Amerikanci žele s nama da razmatraju. Mi razum-emo te teme i probleme i mi smo spremni na zajedničkoj saradnji na njihovom rešavanju.

Naša mišljenja se u nekoliko stvari razilase, ako to nije razilaženje u mišljenjima onda ima razlike u shvatanju tempa i pravaca u kojima bi se trebali kretati. Mi znamo koje prioritete koje američka strana postavlja. Generalno gledajući je to jedan proces koji bi trebali biti pokrenuti na profesionalnim niovoima ministarstva spoljnih poslova, stejt dipartmenta, PENTAGON-a i ruskog ministarstva odbrane. Mi smo za taj posao spremni.

Mi smo čuli signale da američka strana želi da se na nivou profesionalnih i stručnih eksperata ti pregovori ponovo nastave. Videćemo. Ako posle susreta budu uslovi za to stvoreni, onda molim – mi nećemo reći NE, mi smo za taj posao spremni.

Simons: Predsednika Bajdena interesuje stabilnost und proračunljivost, a Vi?

Putin: To je u internacionalnim sporazumima, moglo bi se reći, najvažnija vrednost.  Ako bi je mi mogli dostići…

Simons: Izvinite što vas prekidam, ali on ( Bajden )je rekao da ste vi taj koji izaziva nestabilnost i da ste upravo vi izvor te neproračunljivosti.

Putin: On kaže jedno, ja kažem drugo. Možda su se naše retorike razišle, ali ako me sada pitate za moje stanovište, reći ću vam ga sada: Najvažnije u medjunarodnim odnosima su stabilnost i proračunljivost. Ja sam mišljenja da to naši američki partneri proteklih godina nisu shvatili. Kako možemo govoriti o stabilnosti i proračunljivosti, kad se podsetimo na dogadjaje u Libiji 2011. kada je ta zemlja bila razorena? Kakva je to stabilnosti i proračun-ljivosti bilai?

Celo vreme ste govorili da će trupe ostati u Avganistanu. I tada iznenada BUMM, trupe iz Avganistana se povlače. Jesu to stabilnost i proračunljivost?

Razvoj situeacije na bliskom istoku, jel to stabilnost i proračunljivost? Čemu to sve vodi? Ili Sirija, šta je tu stabilno i proračunljivo?

Ja sam moje američke kolege pitao: Vi hoćete da Asad ode, ali ko dolazi na njegovo mesto i šta će biti tamo dalje?

Odgovor je bio čudan: “Ja to ne znam,” Pa ako ne znaš štaće se dalje dešavati, zašto onda hoćeš da menjaš, šta je? Na kraju bi mogala Sirija postati druga Libija i drugi Avganistan. Hoćemo li mi to? Ne. Dajte da sednemo zajedno, da razgovaramo, da tražimo rešenja i kompromise, koji bi bili prihvatljivi za sve strane, tako se postiže stabilnost. Stabilčnost ne može biti postignuta time što će jedno gledanje na stvari biti “tačno” i da će biti kao važeće nametmuto, ajer su sva ostala gledanja “pogrešna”. Na taj način neće biti postignuta stabilnost.

Simons: Ajde da predjemo na drugu temu. Hteo sam da govorimo o Vašem odnosu pre-ma predsedniku Bajdenu. Ovo nije više samit u Helsinkiju, Bajden nije Tramp. Jednom prilikom ste bili izjavili da je Tramp jedan vrlo talentiran čovek. Kako biste opisali pred-sednika Bajdena?

Putin: Ja još uvek mislim, da je gospodin Tramp, bivši predsednik Amerike jedna jedin-stvena i talentovana ličnost, inače ne bi bio postao pretsednik SAD-a. On je jedan mudar čuvek, može ga se voleti ili ne voleti. On sigurno nije proizvod američkog establišmrnta, on ranije nije nikada bio u velikoj politici. Naravno da ga jedni vole, drugi ne vole , ali to vam je tako.

Predsednik Bajten se radikalno razlikuje od Trumpa, jer on je profesionalac, on je skoro svoj radni vek proveo u politici. On to radi već dugo dugo godina, ja sam to već jednom rekao, očigledna činjenica je: koliko je godina bio senator,koliko godina se na nivou eksperata stvarno bavi recimo razoružanjem, internacionalnom politikom. To je sasvim jedan drugi tip čoveka. Ja kod predsednika Bajdena ne računam sa tako impulsivnim koracima, sto ima svoje prednosti ali i nedostatke, i računam s time da ćemo se pridržava-jući se odredjenih pravila u našoj komunikaciji, da cemo se moći o nečemu dogovoriti i moći pronaći jednu zajedničku bazu. Mislim da je to sve. Ali čta će se stvarno desiti, to će zavisiti od od realne praktične politike i njenih rezultata.

Simons: Predsednik Bajden je rekao, da ste se već jednom sreli lice u lice i kaže, nagla-šavajući da vam je rekao sledeće: “Gledam u Važe oči i nevidim dušu, a Vi ste rekli: “Razumemo se”. Sećate li se tog razgovora?

Putin: To što se duše tiče , ne znam, moraću da porazmislim. Ali da budem pošten, na taj deo razgovora se više ne sećam. Ali kada se sretnemo, govorimo, radimo, donosimo odluke, svi radimo u interesu naših država i naših nacija. I to je osnova našeg delovanja i razmišljanja i motiv ovakvih susreta. Što se pak duše tiče molio bih vas da idete u crkvu.

Simons: Da, često vas opisuju kao religioznog čoveka a on kaže da Vam je direktno u lice rekao: “Vi ste čovek bez duše.”

Putin: Ja se toga ne sećam. Tu sa mojim pamćenjem nešto nije u redu.

Simons: On kaže da je to bilo pre deset godina kada je bio podpredsednik.

Putin: On ima verovatno dobro pamćenje. Ja to ne izključujem ali se toga ne mogu setiti. U principu pokušavaju ljudi pri ličnim susretima da se korektno ponašaju. Ja se na na neko nekorektno ponašanje mojih kolega ne mogu setiti, tako nešto se jednostavno nije desilo. Možda je nekada nešto i rekao, ali ja se toga više ne mogu setiti.

Simons: Smatrate li nepristojnim, takve stvari govoriti?

Putin: Sve zavisi od konteksta i forme u kojoj je nešto rečeno. Razumete li, sve se može na različite načine izjaviti i na različite načine prezentirati. Ali ljudi se susreću da bi izgradili svoje odnose, da bi stvorili preduslove za postizanje bilokakvih rezultata. A ako prilikom susreta treba da se svadjamo, da, kako to mi Rusi kažemo, lajemo ko kerovi jedni na druge, čemu bi se sretali- da bi samo straćili vreme? Onda je bolje da se svako u svojoj zemlji pozabavi o fiskalnim i socijalno-političkim pitanjima. Pred nama je gomila problema, koje moramo rešiti. Kakvog bi to imalo smisla? Bilo bi samo besmisleno trošenje vremena. To je sve.

Naravno da se ove teme mogu prezentirati i domaćim korisnicima ( konzumentima ) i ja mislim da je to to što se prošlih godina i radilo u SAD-u, kada su odnosi  izmedju Rusije i Amerike bili žrtvovani u ogorčenim unutar-političkim borbama u Americi.

Mi znamo veoma dobro šta nam je sve bilo napakovano: Mešanje u izbore, Sajber-napadi itd. I niste se niti jedan jedini put potrudili da nam pokažete bilo kakve dokaze, za te samo neosnovane optužbe. Pitam se, kako nismo već optuženi, da smo inicirali i osnivanje Black- Lives – Matters pokreta. To bi bila dobra polazna linija za daljne napade. Ali mi tako nešto ne radimo.

Simons: Kakvo je Vaše mišljenje o Black-Lives-Matter-pokretu?

Putin: Ja mislim da je pokret od jedne  od političkih partija izkorišten u izbornoj kampa-nji, ali postoje i razlozi za nastanak pokreta. Podsetimo se na kolina Povela koji je bio  min-istar spoljnih poslova, a i šef PENTAGON-a koji je pisao u njegovoj knjizi  da je čak i on kao visoko posicionirani činovnik vlade celog života osećao neku vrstu nepravde prema sebi kao osobi tamne puti.

Još iz vremena sovjetskog saveza bsmo mi u Rusiji uvek simpatizirali sa borbom Afroame-rikanaca za njihova ljudska prava i za to postoje izvesni koreni i izvisna osnova. Ali istovre-meno, svejedno i ma koliko su nekome njegovi ciljevi plemeniti, kada predju u ekstremno i kada poprime elemente ekstremizma, to nemožemo smatrati dobrim ili dobrodošlim. I mi tu imamo jedno sasvim jednostavno držanje:  Mi podržavamo borbu Afroamerikanaca za njihova ljudska prava, ali smo protiv svake vrste ekstremizma, koji nažalost ponekad i sada vidimo.

Simons: Vi ste pomenuli sajber-napade i poričete svako učešće Rusije u tim napadima. Ali gospodine predsedniče, sada postoji velika gomoila dokaza, i postoje izvesni sajber-napadi koji su očigledno sponzorisani od strane države. Dajem Vam pet primera.

Američke tajne službe kažu da se Rusija bila umešala u izbore u Americi 2016, a odgovorni za izbore su rekli da se Rusija i 2020 umešala u izbore. Odgovorni za bezbednost od sajber napada  da su se hakeri umešali i u razvoj i primenu seruma  protiv Corbit 19.

Solar Wund je bio jedan od nahžešćih napada, najžešći sajber – napad kojim je pogodjeno devet državnih uprava. I kratko pre samita je Majkrosoft  kazao da je bio još jedan napad  čiji su cilj bile organizacije koje su prema Vama kritički nastrojene, gospodine predsed-niče.

Gospodine predsedniče, dali vodite  sajber-rat protiv Amerike? Da li je to tačno?

Putin: Cenjeni gospodine Keir, rekli ste da postoji čitav niz dokaza za sajber-napade sa ruske stzrane, i potom ste naveli zvanične SAD-ustanove koje su to izjavile, jel tačno?

Simons: Ja Vam dajem samo informacije ko je to reko da biste mogli odgovoriti.

Putin: Da Vi mi dajete samo informaciju, ko je to rekao. Ali gde je dokaz da se to zaista i dogodilo? Da vam jua sad nešto kažem, ovo i ono je bilo rečeno, ali gde je dokaz? Ja na takve optužbe bez argumenata mogu sledeće da odgovorim: Možete se požaliti internaci-onalnoj ligi za seksualne reforme. Jeste li tim odgovorom zadovoljni?

To je samo rekla-kazala o ničemu. Položite nam bar nešto na sto da to pogledamo i da bi mogli na to da reagujemo, ali nemate ništa.

Koliko ja znam  jedan od poslednjih napada je bio na sistem cevovoda.

Simons: Da.

Putin: Koliko ja znam su akcioneri te firme bili odlučili da plate ucenjivačima sumu koju su tražili. Vi ste bandite ieplatili. Ali kad ste već nabrojali ceo niz američkih tajnih službi, koje su jake i globalne one bi mogle pronaći ucenjivače, koji konačno jesu ili nisu dobili tu sumu. Ja se nadam da ćete se moći ubediti u to da Rusija s tim nema ništa.

Recimo sada napad hakera na neko postrojenje za pakovanje mesnih proizvoda. I posle piše  na farbanim jajima da je napad hakera suzbijen – obustavljen. To postaje jedostavna jedna fadsa, beskonaöna farsa. Vi ste kazali ima mnogo, mnogo dokaza, a niste niti jedan naveli ili nam dostavili. To je sve samo prazna retorika. O čemu pričamo mi ?

Simons: Vi ste prešli na temu ucene i kriminalaca. Uvek se govori ruski kriminalci ugrož-avaju američki način života ( Way of life ), Bolnice, javne vodovode, snabdevanje životnim namirnicama. Šta vi mislite, zašto ti kriminalci razaraju rusku diplomatiju? Želite li razumeti ko generalno stoji iza toga, da ti  ne bi ruinirali imidž Rusije?

Putin: Znate šta, naj jednostavnije bi bilo kada bismo zajedno seli i u miru se dogovorili o saradnji na polju sajber napada. Mi smo to Obaminoj vladi bili predložili…

Simons: U septembru.

Putin: …negde u oktobru.Mi smo to načeli u septembru i u poslednjoj godini njegove vladavine mu to ponudili. Prvo su ćutali, ali su onda u novembru rekli da, to je interes-antno. Tada su izgubili izbore. Mi smo naš predlog ponovili i gospodinu Trampu. Rekli su nam da je interesantno, ali do stvarnih pregovora nije došlo.

Postoji razlog za našu slutnju da bi sa novom administracijom mogli saradjivati na tom području. Nadam se da nas unutrašnja politička situacija u SAD-u tome neće sprečiti.

Naš predlog je bio sledeći: Dajte da zajednički pogledamo čta možemo uraditi i da ugovo-rimo principe za zajedničku saradnju kako bi zajedno formirali otpor protiv ovog procesa koji je u porastu. I u Ruskoj federaciji je takodje porastao broj kriminalnih zločina u sajber-kriminaliteta višestruko porastao i to unutar zemlje. Mi pokušavam da odgovarajući reagujemo, mi tragamo za tim kriminalcima i kada ih uhvatimo, kažnjavamo ih. Mi smo takodje spremni na saradnju sa internacionalnim akterima, i sa američkim, ali oni to odbijaju. Odbijaju da saradjuju s nama. A mi sami ne možemo odraditi taj posao.

Simons: Ja nisam američka vlada, gospodine predsedniče, ja sam samo jedan novinar koji postavlja pitanja. Ali ako želite da pregovarate, možda bi trebalo da zamolite za jedno primirje, jer upravo vlada rat. Kakvi su pregovori mogući u toku rata?

Putin: Znate što se tiče rata, želim da vam skrenem pažnju na to da je NATO  i zvanično izjavio da sajberspes smatra za oblast za borbena dejstva i da izvodi vojne vežbe. Mi o tome nikada ne govorimo.

Simons: I vi ste učesnik u tim vojnim akcijama?

Putin: Ne.

Simons: Rusija se u ovoj  oblasti nalazi u ratu, zar ne ?

Putin: Ne. To nije tako, To nije tačno.

Simons: Stvarno ?

Putin: Da smo hteli…NATO je izjavio da sajber-prostor smatra sferu borbenih dejstava i da se priprema za borbena dejstva  i čak izvodi vežbe. Sta bi nas trebalo sprečavati, i mi bi mogli reći kad vi to radite  radićemo i mi to isto. Ali mi to ne želimo. Tako kao što ne želimo da militarizujemo kosmos, tako ne želimo ni da militarizujemo sajberspejs. I mi som često puta ponudili saradnju na sigurnosti u toj oblasti, ali vaša vlada to odbija.

Simons: Video sam Vaše predloge iz septembra, dati su bili u septembru. Vi sakla  predla-žete, da ćete, ako dodje do postizanja sporazuma, jednog sporazuma o hekerima i ne mešanja u izbore, sve te akcije opozvati-prekinuti, ukoliko Amerika ne bude komentirala Vaše političke akcije i ne bi mešala u Vaše političke poteze , i poteze Vaših protivnika ?

Putin: Mi smo mišljenja da niko nebi trebao da se meša u unutrašnjo – političke stvari druge zemalje: ni Amerika u naše, ni mi u Amerikine ili bilo koje druge zemlje. Neophodno je ,ljudima svih zemalja dati šansu za sopstveni miroljubivi razvoj. I ako postoji krizna situacija , keiza bi morala biti rešena od državljana te zemlje, bez mešanja spolja.                Meni se čini da ovaj apel upućen američkim vladama, uključujući i sadašnju vladu betvre-dan. Čini mi se da će se američka vlada i dalje mešati u unutrašnjo-političke procese dru-gih zemalja i vrlo je neverovatno da se taj proces može zaustaviti, jer je  veš proces mešanja dostigao toliki obim. U svakom slučaju da se složimo i dogovorimo o zajedničkoj saradnji  na polju sajeberspejsa i na suzbijanju i sprečavanju tih neprihvatljivih akcija kriminalaca u sajberspesu. Mi čvrsto verujemo u to da bi mi sa našim američkim partnerima mogli etablirati jednu takvu saradnju.

Simons: Da ste Amerikanac od čega bi ste se kao sledećeg najviše bojali – da nestane svetla? Jesu li to akcije koje su 2015 u Ukrajini bile poduzete?

Putin: Ne razumem: Da sam ja Amerikanac, od čega bi se trebao bojati? Da sam ja Amer-ikanac ili šta?

Simons: Od čega bi trebali Amerikanci da se plaše i da se boje? Šta se može desiti ako se ne postigne sporazum o saradnji u borbi protiv sajber- kriminala?

Putin: Isto kao i militarizacija kosmosa je to jedan vrlo opasan prostor. Bilo je to jednom kada su  Sovjetski savez i SAD, u nuklearnoj oblasti u prostoru konfrontacija s atomskim oružjem da bi nešto postigli potpisali sporazum o obustavi takmičenja u atomskom naoružanju. Ali oblast sajberspejsa je jedna veoma senzibilna oblast. Danas su mnoge oblasti čovekovih aktivnosti kao i izvršavanje državnih funkcija povezano sa digitalnom tehnologijom. Naravno da prodori  u takve processe prouzrokovati veliku štetu, to je svi-ma jasno. Ja ponavljam po treći put: Dajte da sednemo zajedno i da se dogovoriomo da zajedno povedeemo računa o bezbednosti u toj oblasti, to je sve. Sta ima u tome lošeg?

Ja Vas ne molim io neželim da Vas dovedem u neugodnu situaciju, ali za mene kao norm-alnog gradjanina bi bilo nerazumljivo zašto Vaša vlada odbija da to uradimo. Nagomilava-ju se optužbe i sumnjišenja čak i o sajber-napadima na neku fabriku mesnih proizvoda, a u isto vreme naši predlozi o početku pregovora na tu temu bivaju odbijeni. To je absurd koji se upravo dešava.

Ja još jedamput ponavljam: Ja se nadam, da mi i u ovoj oblasti možemo saradjivati.         Od čega bi se trebalo bojati? Zašto predlažemo taj sporazum? Jer to od čega se Amerika boji mogli bi se i mi u Rusiji bojati. SAD su zemlje sa visokom tehnologijom. I kada je NATO sajebersejs proglasio oblast borbenih dejstava, znači to da NATO nešto planira i sprema. Naravno da smo zbog toga zabrinuti.

Simons: Bojite li se da su američke tajne službe duboko prodrle u ruski sistem i da Vam u oblasti sajberspejsa  mogu napraviti štetu?

Putin: Ja se ne bojim, ali mislim da je moguće.

Simons: Dozvolite mi da postavim jedno pitanje u vezi sa ljudskom pravima. To je jedno pitanje koje će predsednik Bajden postaviti. On će govoriti o Alekseju Navalnom, različitim ubistvima, o tome ko je sada u zatvorima. Zašto se toliko bojite od opoticije, gospodine predsedniče?

Putin: Ko Vam je to rekao da se  ja ili mi bojimo od oposicije? Ko vam je to rekao? Znate da je to zaista  čak smešno.

Simons: Izvinite, ali neki sud je upravo zabranio jednu organizaciju koja je povezana s Navalnim. Cela anti-siostemska opozicija je izložena krivičnim optužbama, i novinari, mnogima je dodeljen status stranog agenta sto je  veliki udarac njihovoj delatnosti. Dakle ne-istomišljenici  nisu više u Rusiji dobrodošli.

Putin: Vi to prkazujete kao ljude drugog shvatanja, kao netoleranciju Rusije prema ljudima sa drugim mišljenjima. Mi na to gledamo sasvim drugačije. I vi ste spomenuli zakon o stranim agentima. To nije naš izum, to je bio zakon o stranim agentima koji je 1930 godine bio donešen u SAD-u i on je mnogo strožiji od našeg, s ciljem sprečavanja mešanja u politički život Amerike. I sve u svemu ja to smatram opravdanim.

 

 

Über stasifolteropferadamlauks

I am 72 Years old and I I am still victim of torture in STASI-Prison in former GDR 1982-1985. I never reached Justice and satisfaction by Germany´s goverment after 40 Years injustice ! I am fighting for the implementation § TORTURE in Germany´s national low.
Dieser Beitrag wurde unter AKTUELL, AKTUELLE WELTLAGE veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Kommentar verfassen